Offentliggörande: SäkerhetsBranschen blir partner till Efterlyst

Under SäkerhetsBranschens VIP-mingel i Almedalen 2018 offenliggjordes att ett nytt partnerskap med tv-programmet Efterlyst.