Polisanmälan

När ett larm ansluts till en larmcentral ska användaren vara trygg i att de får den kvalitet och säkerhet man ska förvänta sig. Därför finns en lagstiftning och ett regelverk som polisen utfärdat.  Tyvärr finns det företag på marknaden som marknadsför sig som larmcentraler men inte uppfyller gällande lag-stiftning anser SäkerhetsBranschen.

 

Därför gjorde SäkerhetsBranschen i april en polisanmälan mot två företag. I samband med polisanmälan uttalade sig ordförande Björn Eriksson: ”En kund som använder en larmcentral ska vara säker på att larmcentralen bedrivs enligt gällande lagstiftning och framförallt att centralen har en säker konstruktion och rätt utbildad personal som hanterar inkommande larm. Om vilka ”larmcentraler” som helst tillåts kommer säkerheten att äventyras. Kundens larm riskerar att inte hanteras eller att känslig information inte skyddas.”

 

SäkerhetsBranschen har nu följt upp hur det gått med polisanmälningen och resultatet är tyvärr nedslående. Förundersökningen har lagts ner med motiveringen att det inte längre finns anledning att fullfölja förundersökning. Det saknas numera anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

 

SäkerhetsBranschen är kritiska till Polismyndighetens beslut att lägga ned förundersökningen och begär därför nu överprövning av beslutet.

Joakim Söderström kommenterar:

”Polismyndighetens beslut är orimligt, i förlängningen innebär det att vem som helst kan öppna larmcentral när såväl lag som certifiering åsidosätts. SäkerhetsBranschen menar att brott som hör under allmänt åtal i allra högsta grad ägt rum och att förundersökningen ska återupptas. Därför överklagar vi nu nedläggningsbeslutet!”

 

SäkerhetsBranschen rekommenderar att alltid anlita en larmcentral som uppfyller gällande lag och är certifierad enligt SSF 136. Detta för att vara säker på att få en högkvalitativ och säker mottagning samt hantering av sitt larm