Bli medlem

Som medlem i SäkerhetsBranschen blir du en del av ett nätverk med över 440 säkerhetsföretag som tillsammans omsätter mer än 57 miljarder kronor och har fler än 33 000 medarbetare. Förutom tillgång till branschens samlade expertis och en möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra företag får du även information om nya lagar och regler och annan utveckling av branschen. Medlemskap innebär också att du får möjligheter att påverka ditt företags förutsättningar genom att ge oss uppdraget att driva dina viktiga frågor gentemot politiker, myndigheter, normutgivare och media.

Föreningens övergripande syfte är att verka för fler och bättre affärer för medlemsföretagen och deras kunder.

 

Ett urval av vad du får som medlem i SäkerhetsBranschen: 

  • Ett nätverk med över 440 säkerhetsföretag som ökar dina affärsmöjligheter
  • Möjlighet att påverka branschens och marknadens utveckling
  • Löpande information om nya lagar och regler
  • Rekommendationer och standardavtal
  • Förmånliga avtal med SäkerhetsBranschens samarbetspartners
  • Unik branschstatistik
  • Stärker det egna varumärket som en seriös aktör i branschen

 

Medlemsavgifter>>  

Hämta ansökningshandlingar>>

 

Skicka ansökan till:  

SäkerhetsBranschen

Arenavägen 41, 12 tr.

121 77 Johanneshov

 

Eller skicka ett inscannat dokument till: info@sakerhetsbranschen.se