Om oss

SäkerhetsBranschen är en ideell branschorganisation som samlar aktörer inom säkerhet för att synliggöra och skapa opinion för värdeskapande säkerhetsfrågor. Vi arbetar för ett tryggare och säkrare Sverige, och för att medborgare, näringsliv, offentlig sektor, media och andra aktörer i samhället ska efterfråga föreningens och medlemmarnas kompetens, kunskap och åsikter.

SäkerhetsBranschens viktigaste arbetsuppgifter är:

  • Ha en tydlig plats i samhällsdebatten kring SäkerhetsBranschens frågor
  • Lyfta fram trender, kundbehov, förändrade beteenden och statistik för branschen
  • Driva aktiviteter som stödjer utvecklingen av branschen och dess aktörer

Genom SäkerhetsBranschen blir medlemmarna en starkare kraft och kan med en röst driva frågor som är viktiga för branschen.

Under perioden 2016-2020 fokuserar föreningen på utvecklingen inom fyra områden.

  • Skapa acceptans i samhället för nya lösningar inom säkerhet
  • Öka samverkan mellan privat och offentlig sektor
  • Öka branschens attraktionskraft som arbetsgivare
  • Förstärka värdet av märket ”SäkerhetsBranschen”