Etiskt råd

SäkerhetsBranschen har ett inrättat ett etiskt råd som har till uppgift att pröva kommersiella tvister och om medlemmarna agerat enligt god sed. Representanter för kunderna har majoritet i det etiska rådet. En anmälan till det etiska rådet ska vara skriftlig och undertecknad och skickas till SäkerhetsBranschens Etiska råd, Arenavägen 41, 12 tr, 121 77 Johanneshov.

Det Etiska rådet består av tre personer varav en person med juridisk kompetens, en person med kundperspektiv och en person med leverantörsperspektiv. Vid behov används även expertis inom relevant område.