Organisation

SäkerhetsBranschens verksamhet styrs av föreningsstämmans beslut som är högsta beslutande instans. Stommen i föreningen är det arbete som bedrivs i sex sektioner som samlar kompetensen inom de områden som föreningen har verksamhet. Sektionerna leds av en ordförande som utses på föreningsstämman.

 

På föreningsstämman väljs också föreningens styrelse och ordförande som ansvarar för de strategiska målen och det långsiktiga arbetet. För riktlinjer och löpande arbete utser föreningsstyrelsen en operativ styrelse som är utformad för att motsvara strukturen på medlemsföretagen.

 

Den löpande verksamheten bedrivs från ett kansli med en Vd och en kommunikatör