Styrelse

Föreningens styrelse

Föreningens styrelse ansvarar för de strategiska målen och det långsiktiga arbetet.

Björn Eriksson

Ordförande

Kontaktas genom info@sakerhetsbranschen.se

 

Ordförande i SäkerhetsBranschen är Björn Eriksson tidigare rikspolischef och landshövding i Östergötlands län.


Björn har varit generaltulldirektör och chef för Tullverket och Kustbevakningen samt president över Interpol och World Custom Organization.

Filosofie hedersdoktor vid Linköpings universitet. Ledamot i Riksidrottsförbundets styrelse och Kampsportsdelegationen.

Tidigare budgetchef i finansdepartementet och är regeringens samordnare i ärendet idrottshuliganism. Tidigare ordförande i Svenska Skidskytteförbundet och sitter nu i samma förbunds Advisory Board.

Den 6 juni 2005 tilldelades Björn Eriksson H. M. Konungens medalj, 12:e storleken i Serafimerordens band.

Johan Färm

Ledamot

Johan Färm är VD för Addici Security AB.

Johan, som har en MBA från Edinburgh Business School, har tidigare bl.a. varit vd för ett ledande konsultföretag inom risk- och krishantering och valdes in i styrelsen 2017.

Lars Ihd

Ledamot

Lars Ihd har funnits i säkerhetsbranschen sedan 1979 då han startade företaget LH Electronic Alarm, ett företag som han driver än idag. Lars började engagera sig i branschföreningen 2001, blev sektionsordförande 2005 och valdes in i styrelsen 2017.

Kettil Stenberg

Ledamot

Nordenchef för Stanley Security och VD Stanley Security Sverige AB

Koncernchef Niscayah Group AB

 

Styrelseordförande för Turva-alan yrittäjät RY (Branschorganisationen för tekniska säkerhetstjänster i Finland)

Viceordförande för Suomen Vartiomiesliikkeitten liitto (Branschorganisationen för väktartjänster i Finland)

Medlem i Delegationen för Säkerhetsbranschen  (ledd av Polistyrelsen i Finland)

 

Ekonomiemagister och Ekonom från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors

 

Kettil valdes in i styrelsen 2015.

 

Klas Tocklin

Ledamot

Det finns ingen övrig information om denna person.

P.O Swedérus

Ledamot

Det finns ingen övrig information om denna person.

Uno Lundberg

vice ordförande

Uno valdes in i styrelsen 2013.

Agneta Janfalk

Ledamot

Agneta är Affärs- och partnerchef tillika Vice VD i Securitas Direct Sverige AB sedan 10 år tillbaka. Ansvarar för företagssidans försäljning, installation, produkt och marknad (säljorganisationen, produktorganisationen,  partnerorganisation och supportfunktionen för dessa delar).

Andra erfarenheter är Försäljningschef och Produktionschef på Pengar i Sverige AB - kontanthantering (5 år) Verksamhetschef, Affärsområdeschef avseende systemlösningar inom IT, IMS Internt Consulting AB, IMS AB, LärData AB (8 år) Utbildning Civilekonom Linköpings universitet.

Agneta valdes in i styrelsen 2013.

Peter Lilius

Ledamot

Peter Lilius är Säkerhetschef på Apoteket AB.

 

Peter valdes in i styrelsen 2015.

Urban Doverholt

Vice Ordförande

Det finns ingen övrig information om denna person.

Benny Jansson

Ledamot

En drygt 30-årig karriär som Säkerhetsentreprenör och Låssmedsmästare.

Förbundsordförande i SLR Sveriges Lås & Säkerhetsleverantörers Riksförbund sedan 2014

Benny är även ledamot i ELF European Locksmith Federations styrelse.

Invaldes i SäkerhetsBranschens styrelse 2018.

Operativ styrelse

Den operativa styrelsen ansvarar för riktlinjer och det löpande arbetet.

Roger Eriksson

Ledamot

Roger Eriksson är Senior Security Advisor på Siemens Building Technologies

Karl Zulawinski

Ledamot

Karl Zulawinski är ägare av KZ Bevakning & Säkerhetstjänst AB

Kristina Tullberg

Ledamot

Kristina Tullberg är Marketing Manager på Axis Communications AB