Styrelse

Föreningens styrelse

Föreningens styrelse ansvarar för de strategiska målen och det långsiktiga arbetet.

Björn Eriksson

Ordförande

Kontaktas genom info@sakerhetsbranschen.se

 

Ordförande i SäkerhetsBranschen är Björn Eriksson tidigare rikspolischef och landshövding i Östergötlands län.


Björn har varit generaltulldirektör och chef för Tullverket och Kustbevakningen samt president över Interpol och World Custom Organization.

Filosofie hedersdoktor vid Linköpings universitet. Ledamot i Riksidrottsförbundets styrelse och Kampsportsdelegationen.

Tidigare budgetchef i finansdepartementet och är regeringens samordnare i ärendet idrottshuliganism. Tidigare ordförande i Svenska Skidskytteförbundet och sitter nu i samma förbunds Advisory Board.

Den 6 juni 2005 tilldelades Björn Eriksson H. M. Konungens medalj, 12:e storleken i Serafimerordens band.

Johan Färm

Ledamot

Johan Färm är VD för Addici Security AB.

Johan, som har en MBA från Edinburgh Business School, har tidigare bl.a. varit vd för ett ledande konsultföretag inom risk- och krishantering och valdes in i styrelsen 2017.

Patrick Svensson

Ledamot

Patrick Svensson är VD för Loomis Sverige AB, och valdes in i styrelsen 2017.

Peter Lilius

Ledamot

Peter Lilius är Säkerhetschef på Apoteket AB.

 

Peter valdes in i styrelsen 2015.

Kettil Stenberg

Ledamot

VD för Stanley Security Sverige AB, Stanley Security Oy (Finland) och Niscayah Group AB

 

Styrelseordförande för Turva-alan yrittäjät RY (Branschorganisationen för tekniska säkerhetstjänster i Finland)

Viceordförande för Suomen Vartiomiesliikkeitten liitto (Branschorganisationen för väktartjänster i Finland)

Medlem i Delegationen för Säkerhetsbranschen  (ledd av Polistyrelsen i Finland)

 

Ekonomiemagister och Ekonom från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors

 

Kettil valdes in i styrelsen 2015.

Uno Lundberg

vice ordförande

Uno valdes in i styrelsen 2013.

Agneta Janfalk

Ledamot

Agneta är Affärs- och partnerchef tillika Vice VD i Securitas Direct Sverige AB sedan 10 år tillbaka. Ansvarar för företagssidans försäljning, installation, produkt och marknad (säljorganisationen, produktorganisationen,  partnerorganisation och supportfunktionen för dessa delar).

Andra erfarenheter är Försäljningschef och Produktionschef på Pengar i Sverige AB - kontanthantering (5 år) Verksamhetschef, Affärsområdeschef avseende systemlösningar inom IT, IMS Internt Consulting AB, IMS AB, LärData AB (8 år) Utbildning Civilekonom Linköpings universitet.

Agneta valdes in i styrelsen 2013.

Lars Ihd

Ledamot

Lars Ihd har funnits i säkerhetsbranschen sedan 1979 då han startade företaget LH Electronic Alarm, ett företag som han driver än idag. Lars började engagera sig i branschföreningen 2001, blev sektionsordförande 2005 och valdes in i styrelsen 2017.

Erik Kocken Wennerholm

Ledamot

Erik Kocken Wennerholm är VD för Avarn.

Erik har tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom Facility Management, och valdes in i styrelsen 2015.

Peter Sääv

Ledamot

Peter Sääv är Head of Sweden Sales på AddSecure. Peter valdes in i styrelsen 2016.

Operativ styrelse

Den operativa styrelsen ansvarar för riktlinjer och det löpande arbetet.

Lennart Person

Ordförande

Lennart Person har lång erfarenhet från säkerhetsbranschen. Från konstruktör av brandsläckare och släcksystem till egen företagare och anställd VD inom grossistledet för säkerhetsprodukter.

Lennart har även varit flitigt engagerad inom branschorganisationerna, som talesman i Swelarm och nu under senare år även som ordförande i SäkerhetsBranschens operativa styrelse.

Patrik Forsberg

Ledamot

Patrik Forsberg är VD för Great Security AB

Karl Zulawinski

Ledamot

Karl Zulawinski är ägare av KZ Bevakning & Säkerhetstjänst AB

Roger Eriksson

Ledamot

Roger Eriksson är Senior Security Advisor på Siemens Building Technologies

Kristina Tullberg

Ledamot

Kristina Tullberg är Marketing Manager på Axis Communications AB