• Kunskap

  • Ansvar

  • Kvalitet

  • Säkerhet


Välkommen!

 

SäkerhetsBranschen är en förening för säkerhetsföretag med ca 440 medlemsföretag som tillsammans omsätter 57 miljarder kronor per år och har 33.000 medarbetare.

SäkerhetsBranschen samlar aktörer inom säkerhet på en arena för att initiera, synliggöra, skapa opinion för och driva på värdeskapande säkerhetsfrågor i ett forum för ett tryggare och säkrare Sverige.

Våra fokusområden är:

  • Samhällspåverkan via politiker, myndigheter och media
  • Samverkan kring kompetensförsörjning, FoU  och utbildning
  • Regelverk som lagstiftning, standarder och normer
  • Statistik och trender
  • Kvalitet, etik och miljö

SäkerhetsBranschens övergripande uppgift är att arbeta för god kvalitet, hög kunskap och att medlemmarna i föreningen agerar ansvarsfullt.