Välkommen!

 

SäkerhetsBranschen är en förening med cirka 170 säkerhetsföretag som medlemmar vilka tillsammans omsätter 14 miljarder kronor per år och har 31.000 anställda medarbetare.

SäkerhetsBranschen samlar aktörer inom säkerhet på en arena för att initiera, synliggöra, skapa opinion för och driva på värdeskapande säkerhetsfrågor i ett forum för ett tryggare och säkrare Sverige.

Våra fokusområden är:

  • Samhällspåverkan via politiker, myndigheter och media
  • Samverkan kring kompetensförsörjning, FoU  och utbildning
  • Regelverk som lagstiftning, standarder och normer
  • Statistik och trender
  • Kvalité, etik och miljö

SäkerhetsBranschens övergripande uppgift är att arbeta för god kvalitet, hög kunskap och att medlemmarna i föreningen agerar ansvarsfullt.